30-8-2016 JAKARTA - Koningin Maxima undp internationale partners samen met Douglas Broderick United nations coördinator Koningin Maxima bezoekt van dinsdag 30 augustus tot en met donderdag 1 september de Republiek Indonesië in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Inclusieve Financiering voor Ontwikkeling. COPYRIGHT ROBIN UTRECHT 30-8-2016 JAKARTA - Queen Maxima visit on Tuesday, August 30th to Thursday, September 1st, the Republic of Indonesia in its role of special advocate of the Secretary-General of the United Nations for Inclusive Finance for Development. COPYRIGHT ROBIN UTRECHT

La reine Maxima des Pays-Bas est à Jakarta en Indonésie en sa qualité de représentante spéciale des Nations Unies pour les finances et le développement. (Copyright photo : anp)